ระบบ video conference ที่สร้างประสบการณ์การประชุม เสมือนจริง ซึ่งช่วยลดอุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง นำไปสู่การประหยัดพลังงาน ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกอีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในกับทุกประเภทธุรกิจ

click Download Manual , click Download Program

 
 

 

   

Go with iMeeting for the most powerful Web, with robust IT controls over on-premise access, routing and security.


 
Internet Explorer 6+
 
Join a Video Conference